Klicka på http://dx.doi.org/10.1007/b138633 för att öppna resurs