Kursliste

SS21:Functional Pi-Systems - Organic Materials Design by Molecular and Supramolecular Engineering

|
Kursbereich: Sommersemester 2021
  • Dozent: Christoph Lambert
  • Dozent: Frank Würthner

SS21:Examenskurs Sprachwissenschaft (Spanisch)

Kursbereich: Sommersemester 2021
  • Dozent: Stefanie Goldschmitt